ระบบบริหารงานนิติบุคคล อัจฉริยะ Nest8

ระบบบริหาร
งานนิติบุคคล อัจฉริยะ Nest8

ช่วยพนักงานนิติบุคคลจัดการงานธุรการ พัสดุ
บำรุงรักษา และดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆผ่านทางออนไลน์

หัวใจหลักของเรา

สร้างชุมชนที่มีความสุขอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ และการสื่อสารที่ดี สะดวก รวดเร็ว

สอดคล้องกับรูปแบบไลฟ์สไตล์ พร้อมเพิ่มบริการดูแลรักษาความปลอดภัยสำหรับที่อยู่อาศัย

ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริการที่สำคัญสำหรับทุกคน

การเพิ่มมาตรฐานการจัดการนิติบุคคล กับระบบ Nest8

ระบบนี้เหมาะสำหรับลูกบ้านที่อยู่ในโครงการคอนโดมิเนียม อพาร์ตเมนต์ และบ้านจัดสรร
เพื่อเพิ่มมาตรฐานการจัดการนิติบุคคลให้มีระบบมากขึ้น

โครงการNest8

ประโยชน์เพื่อทีมงานนิติบุคคล และลูกบ้านของโครงการ

Nest8 ช่วยให้นิติบุคคลทำงานอย่างเป็นระบบ ตรวจสอบการทำงานได้ ง่าย ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

บริหารจัดการที่ดียิ่งขึ้น

ลดขั้นตอนการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ตอบสนองการใช้งานที่หลากหลาย

ด้วยฟังก์ชันที่ครอบคลุมทุกการใช้งาน
รองรับบนอุปกรณ์ทุกชนิด และทุกเครือข่าย

สะดวกสบาย รวดเร็ว

เพิ่มช่องทางการติดต่อกับผู้อยู่อาศัย
พร้อมรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

ร่วมกันสร้างประสบการณ์ที่ดี

ตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย

บริการจาก Nest8

การเงิน

 • แจ้งเตือนค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าส่วนกลาง

 • บันทึกการเงิน ค่าใช้จ่าย และตรวจสอบยอดหนี้ค้างชำระได้

 • จัดการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าน้ำประปา ค่าส่วนกลาง ค่าบิลอื่นๆ
  เช่น ค่าคีย์การ์ด

 • ส่งใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จต่าง ๆ ด้วยระบบที่รองรับ
  ทั้งออฟไลน์ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้

service_การเงิน
service_ธุรการ

งานธุรการ และการบริการนิติบุคคล

 • บันทึกข้อมูลของพัสดุ พร้อมรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อทำการแจ้งเตือน
  ลูกบ้านเมื่อมีพัสดุมาถึง

 • เช็คพัสดุตกค้าง พร้อมตรวจสอบผู้มารับพัสดุย้อนหลังได้
  หมดปัญหาพัสดุหาย หรือสลับ

 • การจองสิ่งอำนวยความสะดวกของโครงการผ่านระบบ
  พร้อมส่งแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงเวลาใช้งาน

การจัดการอาคาร และบำรุงรักษา

 • รับแจ้งซ่อมอุปกรณ์จากลูกบ้านในห้องผ่านระบบ

 • แจ้งนัดหมายวันเวลาในการเข้าซ่อมแซมกับลูกบ้านได้

 • ตรวจสอบได้แม่นยำ ได้รับเรื่องรวดเร็วกว่าเดิม

 • ตรวจสอบสถานะการแจ้งซ่อม แจ้งปัญหา เพื่อรับทราบ
  และแก้ไขได้อย่างรวดเร็วขึ้น

service_ความปลอดภัย

ความปลอดภัย

 • บันทึกข้อมูลผู้มาติดต่อผ่านระบบออนไลน์ที่น่าเชื่อถือ และปลอดภัย

 • แจ้งเตือนผู้พักอาศัย และผู้ที่เกี่ยวข้องเมื่อมีผู้มาติดต่อเข้าพบ

 • ยืนยันการเข้าพบ และขอความช่วยเหลือไปยังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
  ผ่านทางออนไลน์ เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว

การสร้างชุมชนที่ดี

 • แจ้งข่าวสาร และประกาศจากโครงการผ่านทางออนไลน์ ทำให้ลูกบ้าน
  ได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึง ไม่พลาดการติดต่อจากเจ้าหน้าที่นิติบุคคล

 • สามารถพูดคุยกับลูกบ้านได้

 • สามารถรับแจ้งร้องเรียนแบบเป็นส่วนตัวได้

service_สร้างชุมชน

บริการอื่นๆ จากเรา

Nest8 Time Attendance "บันทึกเวลาเข้า-ออกงานสำหรับเจ้าหน้าที่นิติบุคคล"

บันทึกเวลาเข้า-ออกงานสำหรับเจ้าหน้าที่นิติบุคคล
 • สนับสนุนการทำงานของนิติบุคคล ด้วยระบบเข้าออกงาน
  ผ่านทางออนไลน์ แทนการสแกนนิ้ว หรือลงชื่อในสมุด

 • แจ้งเตือนกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบแบบทันที

 • ระบุสถานที่และรายละเอียดการเข้าออกงาน
  พร้อมภาพถ่าย

 • รายงานเข้าออกงาน ส่งต่อข้อมูลให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องในองค์กรได้

Facility Booking "จองสิ่งอำนวยความสะดวกของโครงการล่วงหน้า สำหรับผู้พักอาศัย"

จองสิ่งอำนวยความสะดวกของโครงการล่วงหน้า สำหรับผู้พักอาศัย
 • จองล่วงหน้า ผ่านระบบกรณีจำกัดจำนวนผู้ใช้งาน
  แทนการ Walk-in

 • แจ้งเตือนผู้พักอาศัยก่อนถึงเวลาใช้งานจริง

 • ตรวจสอบจำนวนผู้พักอาศัยที่เข้าใช้งานในช่วงเวลาเดียวกัน

การทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มมาตรฐานการดูแลลูกบ้าน

ยกระดับการบริหารจัดการด้วยการผสมผสานบริการแบบครบวงจร
ของงานนิติบุคคล และการบริหารงานรักษาความปลอดภัย
เพื่อให้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกบ้าน

นิติบุคคลและรักษาความปลอดภัย

ระบบเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยนี้เลือกใช้

ระบบเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยนี้เลือกใช้

Google Cloud Platform เพื่อให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่าระบบมีความปลอดภัยและพร้อมใช้งานตลอดเวลา

Contactwave

สนใจบริการแบบครบวงจรจาก Savety และ Nest8 ติดต่อได้ที่นี่

บริษัท เน็กซ์เตท เทคโนโลยี จำกัด
ผู้พัฒนาเทคโนโลยีที่ต้องการสร้างชุมชน
ที่มีความสุขอย่างยั่งยืน
โดยอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง
สิ่งแวดล้อมที่ดี และมีความปลอดภัย
© 2022 Nextate. All rights reserved.