Subtract

ระบบบริหารงาน
รักษาความปลอดภัย Savety

ที่ออกแบบมาเพื่อการดูแลความปลอดภัยให้แก่ลูกบ้าน
ในโครงการที่อยู่อาศัย และบริษัทต่างๆ

Savety ระบบบริหารงาน รักษาความปลอดภัย 
        ที่ออกแบบมาเพื่อการดูแลความปลอดภัยให้แก่ลูกบ้านในโครงการที่อยู่อาศัย และบริษัทต่างๆ Download ได้ที่ App Store
Savety ระบบบริหารงาน รักษาความปลอดภัย 
        ที่ออกแบบมาเพื่อการดูแลความปลอดภัยให้แก่ลูกบ้านในโครงการที่อยู่อาศัย และบริษัทต่างๆ Download ได้ที่ Google Play
Savety ระบบบริหารงาน รักษาความปลอดภัย 
        ที่ออกแบบมาเพื่อการดูแลความปลอดภัยให้แก่ลูกบ้านในโครงการที่อยู่อาศัย และบริษัทต่างๆ

การเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัย

ระบบนี้เหมาะสำหรับลูกบ้านที่อยู่ในโครงการ บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม
โรงงาน และบริษัทต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัย

 • บริษัทต่างๆ

 • ตอนโดมิเนียม

 • โครงการบ้าน

 • โรงงาน

พร้อมบริการติดตั้งอุปกรณ์และสอนวิธีใช้งาน

การเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัย
       ระบบนี้เหมาะสำหรับลูกบ้านที่อยู่ในโครงการ บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม
       โรงงาน และบริษัทต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัย

ประโยชน์เพื่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พนักงาน

และลูกบ้านของโครงการ

ด้วยระบบ Savety

Savety ช่วยให้พนักงานรักษาความปลอดภัยทำงานได้ ง่าย สะดวก
และรักษาความปลอดภัย ให้แก่ลูกบ้านได้อย่างมืออาชีพ

ครบทุกฟังก์ชันฟังก์ชันการดูแลที่หลากหลาย รองรับบนอุปกรณ์ทุกชนิด

ครบทุกฟังก์ชัน

ฟังก์ชันการดูแลที่หลากหลาย รองรับบนอุปกรณ์ทุกชนิด
การทำงานแบบออนไลน์ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ประสานงานและส่งต่อข้อมูลออนไลน์

การทำงานแบบออนไลน์

ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ประสานงานและส่งต่อข้อมูลออนไลน์

การบริหารจัดการที่ดียิ่งขึ้นจัดการและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วไม่สูญหายไม่เหมือนระบบแลกบัตรเดิมๆ

การบริหารจัดการที่ดียิ่งขึ้น

จัดการและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วไม่สูญหายไม่เหมือนระบบแลกบัตรเดิมๆ

การทำงานแบบออนไลน์ ตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ ด้วยระบบการดูแล 24 ชั่วโมง

เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่
ด้วยระบบการดูแล 24 ชั่วโมง
Savety ระบบบริหารงานรักษาความปลอดภัยสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมดูแลคุณแล้ววันนี้

Savety ระบบบริหารงานรักษาความปลอดภัย
สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมดูแลคุณแล้ววันนี้ !

บริการจาก Savety

visitor

ระบบ Visitor Management
บันทึกการเข้าออกของผู้ติดต่อ

 • แจ้งเตือนเมื่อมีผู้ติดต่อขอเข้าพบ พร้อมส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  เช่น ชื่อผู้มาติดต่อ ทะเบียนรถ

 • อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้ด้วยแสตมป์ตราประทับออนไลน์

 • บันทึกอุณภูมิร่างกายของผู้มาติดต่อ

ระบบ Visitor Management บันทึกการเข้าออกของผู้ติดต่อ
ระบบguard
guard

ระบบ Guard Control
ตรวจตราความเรียบร้อยภายในโครงการ

 • บันทึกการเข้า-ออกงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

 • การตรวจตราพื้นที่ด้วยการแสกนจุดตรวจของโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
  จุดอับ จุดที่มองไม่เห็น

 • รายงานสถานการณ์ปัจจุบัน และเหตุการณ์ในโครงการให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ

Noti

ระบบ Proactive Monitoring & Alert
ตรวจสอบและแจ้งเตือนเพื่อช่วยดูแลความปลอดภัย

 • แจ้งเหตุด่วน เมื่อมีผู้บุกรุก

 • แจ้งรายงานเมื่อพบสัตว์ร้ายเข้าบ้าน

 • แจ้งเมื่อมีคนบาดเจ็บ เจ็บป่วย เกิดเหตุฉุกเฉิน หรือมีอุบัติเหตุ

ระบบ proactive
ระบบ access manament
access manament

ระบบ Access Management
ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถ

 • ประตู/ไม้กั้นเปิดอัตโนมัติเมื่อถึงที่โครงการ

 • เพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกรถเข้า-ออกอย่างแม่นยำ

 • สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

Noti

ระบบ Savety Secure Scene
ระบบ AI Behavior Detection ตรวจจับความผิดปกติ

 • Schedule Setting ตั้งเวลาจับภาพอัตโนมัติ

 • ใช้ AI ตรวจจับความผิดปกติ
  พร้องส่งแจ้งเตือน และภาพจากกล้องไปยังเจ้าหน้าที่

 • ดู Live ผ่านระบบ Savety Back office

ระบบ proactive

บริการอื่นๆ จากเรา

Pre-register "ลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับผู้มาติดต่อเป็นประจำ "

ลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับผู้มาติดต่อเป็นประจำ
 • ลูกบ้านสามารถออกบัตร Pre-Register ให้แก่ผู้ติดต่อ เพื่อสามารถแสกน QR code เข้า-ออกในโครงการได้

Smart Parking System "ระบบบริหารที่จอดรถ "

ระบบบริหารที่จอดรถ
 • ระบบที่ช่วยคำนวณค่าใช้จ่ายที่จอดรถ ทำให้คุณจัดการเงินได้ง่าย และถูกต้องมากยิ่งขึ้น

การทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มมาตรฐานการดูแลลูกบ้าน

ยกระดับการบริหารจัดการด้วยการผสมผสานบริการแบบครบวงจร
ของการบริหารงานรักษาความปลอดภัย และงานนิติบุคคล
เพื่อให้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกบ้าน

นิติบุคคลและรักษาความปลอดภัย

ระบบเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยนี้เลือกใช้

ระบบเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยนี้เลือกใช้

Google Cloud Platform เพื่อให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่าระบบมีความปลอดภัยและพร้อมใช้งานตลอดเวลา

Contactwave

สนใจบริการแบบครบวงจรจาก Savety และ Nest8 ติดต่อได้ที่นี่

บริษัท เน็กซ์เตท เทคโนโลยี จำกัด
ผู้พัฒนาเทคโนโลยีที่ต้องการสร้างชุมชน
ที่มีความสุขอย่างยั่งยืน
โดยอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง
สิ่งแวดล้อมที่ดี และมีความปลอดภัย
© 2022 Nextate. All rights reserved.